Gako datak / Fechas clave

Kongresu internazional birtualaren eraikuntza parte-hartzailearen faseak

2019ko urriak 1: Eskolak Konektatzen-en kongresu birtualerako “Konektatzen dugu eta esperientziak konpartitzen ditugu” Call for papers-aren irteera. Otsailak 28a baino lehen.

Otsailak 5: Irekiera eta inskripzioa kongresuaren parte hartzaile bezala.

Martxoa 19 – Apirilak 5: KURTSO IREKI ETA MASIBOA “Sistematizazio digitala”

Apirilak 7: Kongresuan erakutsiko den aurkezpen birtualaren ematea eta kongresuaren behin betiko programaren aurkezpena.

Maiatzak 7, 8 y 9: Kongresu birtuala

Fases de construcción participativa del congreso internacional virtual

1 de octubre 2018: Lanzamiento del Call for papers para el Congreso virtual de Conectando Escuelas “Conectamos y compartimos experiencias”. Resumen antes de 28 de febrero de 2019.

5 de febrero 2019: Apertura e inscripción como asistente al congreso.

19 de marzo al 5 de abril 2019: CURSO ABIERTO Y MASIVO “Sistematización digital”.

7 de abril 2019: Entrega de la presentación virtual que se expondrá en el congreso y presentación del programa definitivo del Congreso.

7, 8 y 9 de mayo 2019: Congreso virtual.

Organiza:

Colabora:

Gako datak

Fechas clave

Kongresu internazional birtualaren eraikuntza parte-hartzailearen faseak

2019ko urriak 1: Eskolak Konektatzen-en kongresu birtualerako “Konektatzen dugu eta esperientziak konpartitzen ditugu” Call for papers-aren irteera. Otsailak 28a baino lehen.

Otsailak 5: Irekiera eta inskripzioa kongresuaren parte hartzaile bezala.

Martxoa 19 – Apirilak 5: KURTSO IREKI ETA MASIBOA “Sistematizazio digitala”

Apirilak 7: Kongresuan erakutsiko den aurkezpen birtualaren ematea eta kongresuaren behin betiko programaren aurkezpena.

Maiatzak 7, 8 y 9: Kongresu birtuala

Fases de construcción participativa del congreso internacional virtual

1 de octubre 2018: Lanzamiento del Call for papers para el Congreso virtual de Conectando Escuelas “Conectamos y compartimos experiencias”. Resumen antes de 28 de febrero de 2019.

5 de febrero 2019: Apertura e inscripción como asistente al congreso.

19 de marzo al 5 de abril 2019: CURSO ABIERTO Y MASIVO “Sistematización digital”.

7 de abril 2019: Entrega de la presentación virtual que se expondrá en el congreso y presentación del programa definitivo del Congreso.

7, 8 y 9 de mayo 2019: Congreso virtual.

Organiza:

Colabora: