conectando-escuelas-eskolak-konektatzen

Eskolak konektatzen (Conectando escuelas), hezkuntza-eragileak batzen, ahalduntzen eta inspiratzen dituen sarea, Gizarte Eraldaketaren erronkan aurrerapenak lortzeko. Irakasleak gaitzeko proiektua da, hezkuntzako lehentasun globalak benetako testuinguruekin eta estrategia zehatzekin lotzen dituena, konektatutako ingurune digitaletatik.

 

Hezkuntzako eragileengan eta ingurune digitaletan, proiektuak garatzeko aukera bat aurkitzen dugu, errealitate artikulatuak lotzeko agertoki bat. Jarrera pertsonalak eta antolaera-kulturak aldatzea bultzatzeko sare bat, Eskola inklusiboagoak sortuta. Hezkuntzaren ikuspegi humanista berresten dugu, irakaskuntza eta jakintza munduko ondasun komun gisa testuinguruan berriro kokatuta.

Conectando con la voz del alumnado. Eskolak Konektatzen
Conectando con la voz del alumnado. Eskolak Konektatzen

Conectando escuelas, una red que une, empodera e inspira a los agentes educativos para lograr avances en el reto de la Transformación Social. Un proyecto de capacitación docente que conecta prioridades educativas globales con contextos reales y estrategias concretas, desde entornos digitales conectados.

 

Encontramos en los agentes educativos y en los entornos digitales una oportunidad para el desarrollo de proyectos, un escenario para la conexión de realidades articuladas. Una red en la que suscitar cambios de actitudes personales y culturas organizativas, generando Escuelas más inclusivas. Reafirmamos la visión humanista de la educación, recontextualizando la enseñanza y el conocimiento como bienes mundiales comunes.

Eskolak konektatzen (Conectando escuelas), hezkuntza-eragileak batzen, ahalduntzen eta inspiratzen dituen sarea, Gizarte Eraldaketaren erronkan aurrerapenak lortzeko. Irakasleak gaitzeko proiektua da, hezkuntzako lehentasun globalak benetako testuinguruekin eta estrategia zehatzekin lotzen dituena, konektatutako ingurune digitaletatik.

Hezkuntzako eragileengan eta ingurune digitaletan, proiektuak garatzeko aukera bat aurkitzen dugu, errealitate artikulatuak lotzeko agertoki bat. Jarrera pertsonalak eta antolaera-kulturak aldatzea bultzatzeko sare bat, Eskola inklusiboagoak sortuta. Hezkuntzaren ikuspegi humanista berresten dugu, irakaskuntza eta jakintza munduko ondasun komun gisa testuinguruan berriro kokatuta.

Conectando escuelas, una red que une, empodera e inspira a los agentes educativos para lograr avances en el reto de la Transformación Social. Un proyecto de capacitación docente que conecta prioridades educativas globales con contextos reales y estrategias concretas, desde entornos digitales conectados.

Encontramos en los agentes educativos y en los entornos digitales una oportunidad para el desarrollo de proyectos, un escenario para la conexión de realidades articuladas. Una red en la que suscitar cambios de actitudes personales y culturas organizativas, generando Escuelas más inclusivas. Reafirmamos la visión humanista de la educación, recontextualizando la enseñanza y el conocimiento como bienes mundiales comunes.