Komunikazioak / Comunicaciones

Onarpen baldintzak

 • Lehentasuna emango da haien ikasleekin estrategia inklusiboak ematen dituzten zentruen esperientzia praktikoei.
 • Interesa duten irakasle guztiak gonbidatuta daude, bereziki esperientzia inklusoan eta ikasleen ahotsarekin konektatzen aurrera egin dutenak.
 • Beharrezkoa izango da 2019ko otsailak 28a baino lehen, laburpena bidaltzea.
 • Bere esperientzia argitaratu nahi duten partehartzaileek IKASTORRATZA aldizkariak ezartzen diren baldintzetara egokituko da
 • Aurkeztu beharreko edukiaren formatoa, beti birtuala, animazio aurkezpena, bideoa, ahotsa off-en, infografia, ea, 2019ko apirilak 7an bidaita izango da.

Item-ak / ekarpenen onarpena

 • Originaltasuna 
 • Praktikotasuna eta konektatutako (cescuelas) komunitate digitalerako ekarpena
 • Proiektuaren helburuekin lerrokatzea, eskoletan inklusibitatea egoteko lana, Transformazio Sozialerako aldaketa motorra izanez.
 • Parte hartzaile aniztasuna eta jatorri komunitateko inplikazioa
 • Edukiari buruzko tituluaren egokitasuna
 • Erakusketaren argitasuna

Requisitos de aceptación

 • Se priorizarán las experiencias prácticas de centros que apliquen estrategias inclusivas con su alumnado.
 • Se invita a participar a todas las personas interesadas que hayan desarrollado experiencias educativas inclusivas, especialmente dando voz al alumnado.
 • Será necesario enviar el resumen antes del 28 de febrero de 2019.
 • Aquellos participantes que quieran publicar su experiencia deberán ajustarse al formato de la Revista IKASTORRATZA.
 • El formato del contenido a presentar siempre virtual, estará soportado por una presentación animada, vídeo, voz en off, infografía, etc. que será entregada el 7 de abril de 2019.

Ítems de valoración de las aportaciones: 

 • Originalidad.
 • Practicidad y aporte a la comunidad digital conectada cescuelas.
 • Alineación con los objetivos del proyecto, trabajo por la inclusión en las escuelas como motor de cambio para la Transformación Social.
 • Diversidad de participantes e implicación en comunidad de origen.
 • Pertinencia del título respecto al contenido.
 • Claridad de la exposición.
Komunikazioak
Comunicaciones

Onarpen baldintzak

 • Lehentasuna emango da haien ikasleekin estrategia inklusiboak ematen dituzten zentruen esperientzia praktikoei.
 • Interesa duten irakasle guztiak gonbidatuta daude, bereziki esperientzia inklusoan eta ikasleen ahotsarekin konektatzen aurrera egin dutenak.
 • Beharrezkoa izango da 2019ko otsailak 5a baino lehen, laburpena bidaltzea.
 • Bere esperientzia argitaratu nahi duten partehartzaileek IKASTORRATZA aldizkariak ezartzen diren baldintzetara egokituko da
 • Aurkeztu beharreko edukiaren formatoa, beti birtuala, animazio aurkezpena, bideoa, ahotsa off-en, infografia, ea, 2019ko apirilak 7an bidaita izango da.

Requisitos de aceptación

 • Se priorizarán las experiencias prácticas de centros que apliquen estrategias inclusivas con su alumnado.
 • Se invita a participar a todas las personas interesadas que hayan desarrollado experiencias educativas inclusivas, especialmente dando voz al alumnado.
 • Será necesario enviar el resumen antes del 5 de febrero de 2019.
 • Aquellos participantes que quieran publicar su experiencia deberán ajustarse al formato de la Revista IKASTORRATZA.
 • El formato del contenido a presentar siempre virtual, estará soportado por una presentación animada, vídeo, voz en off, infografía, etc. que será entregada el 7 de abril de 2019.

Item-ak / ekarpenen onarpena

 • Originaltasuna 
 • Praktikotasuna eta konektatutako (cescuelas) komunitate digitalerako ekarpena
 • Proiektuaren helburuekin lerrokatzea, eskoletan inklusibitatea egoteko lana, Transformazio Sozialerako aldaketa motorra izanez.
 • Parte hartzaile aniztasuna eta jatorri komunitateko inplikazioa
 • Edukiari buruzko tituluaren egokitasuna
 • Erakusketaren argitasuna

Ítems de valoración de las aportaciones: 

 • Originalidad.
 • Practicidad y aporte a la comunidad digital conectada Cescuelas.
 • Alineación con los objetivos del proyecto, trabajo por la inclusión en las escuelas como motor de cambio para la Transformación Social.
 • Diversidad de participantes e implicación en comunidad de origen.
 • Pertinencia del título respecto al contenido.
 • Claridad de la exposición.